Thứ ba,23/07/2024
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thành tích nhà trường

Quản Trị 12/11/2017 Lượt xem:145

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

– Tên đơn vị: Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội

* Về CBCNV.

Tổng số CBCNV: 25 (Nữ: 14).

Đảng viên : 7/3 nữ.

Công đoàn viên: 24/ 13 nữ

* Về học sinh.

Trường có 10 lớp với 308 học sinh/ 169 nữ

Khối 6 :  2 lớp có: 72 học sinh/ 40 nữ

Khối 7 :  3 lớp có: 81 học sinh/ 42 nữ

Khối 8 :  3 lớp có: 75 học sinh/ 44 nữ

Khối 9 :  2 lớp có: 80 học sinh/ 43 nữ

– Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Nhà trường được UBND thành phố Quy Nhơn, Phòng GD&ĐT Quy Nhơn giao nhiệm vụ bằng các biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị.

II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1- Tổ chức đăng ký thi đua của đơn vị đầu năm học; tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm nhà trường đã đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đăng ký thi đua theo quy định của ngành.

– Thực hiện kế hoạch đầu năm học, tập thể HĐSP nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc giáo dục học sinh.

– Nhà trường đã chú trọng chất lượng đại trà và quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém. Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm, lập danh sách học sinh yếu kém các môn và đặc biệt là 3 môn:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém. Thường xuyên liên lạc với gia dình học sinh yếu để có sự theo dõi chặt chẽ và giúp đỡ các em kịp thời.

Kết quả PCGD THCS năm 2018 đạt mức độ 2

– Kết quả xét tốt nghiệp cho HS lớp 9 cấp THCS: 80/80 học sinh – tỷ lệ: 100%.

– Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực  năm học 2018 – 2019 như sau:

Hạnh Kiểm: Tốt – 266 (86,36 %)   Khá- 38 (12,34%)                TB-4(1,30%)

Học lực:         Giỏi- 47(15,26%)    Khá-    123(39,94%)    TB- 124(40,26%)

Y-14(4,55%)  Kém-0 (0,00%)

– Thực hiện chỉ thị 71, Quyết định 60 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công tác tư vấn tâm lý nhà trường.

2- Chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả sáng tạo vượt khó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Biện pháp, giải pháp, sáng kiến tổ chức thực hiện để đạt được kết quả (năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao). Những lợi ích, hiệu quả mang lại cụ thể về mặt kinh tế, xã hội cho đơn vị.

– Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Phòng GD&ĐT Quy Nhơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường phát triển ổn định.

– Cấp ủy chi bộ lãnh đạo kịp thời các hoạt động của nhà trường, ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

– Quán triệt trong đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường về nhiệm vụ chính trị của đơn vị để cùng nhau thống nhất phương pháp làm việc; thực hiện nhiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Ban giám hiệu thường xuyên chỉ đạo cho các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện theo các tiêu chí đã đề ra ở nhiệm vụ năm học 2018-2019 và có kế hoạch chấn chỉnh kịp thời để đạt hiệu quả cao.

– Cùng chia sẻ, động viên giáo viên nhân viên nhà trường vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành công tác. Đồng thời tổ chức thi đua ở tất cả các phong trào.

– Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh, các lực lượng trong ngoài nhà trường để  giáo dục học sinh.

– Tổ chức tuyên truyền trong giáo viên và học sinh về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống HIV và AIDS…

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Định. Nhằm mục đích giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; tạo nên môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Đồng thời, thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới.

– Tổ chức cho học sinh thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh phòng dịch.

– Đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện, tăng cường tổ chức nề nếp kỷ cương học đường. Thực hiện nghiêm túc chương trình nội dung kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đúng quy định.

3- Công tác cải cách thủ tục hành chính.

4- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và tệ nạn xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không vi phạm đạo đức nhà giáo; xây dựng đơn vị văn hóa; chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống CBCNV; thực hiện công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công…

– Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

– Cán bộ, viên chức luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tự học và bồi dưỡng đề nâng cáo nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giảng dạy khi được phân công.

– Thực hiện đúng, đủ về quy chế chuyên môn; thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng kế hoạch bộ môn, soạn giảng, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh.

– Tham gia đóng góp quỹ khuyến học thành phố và các khoản đóng góp khác, tham gia hiến máu tình nguyện.

5- Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, thanh niên góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết quả xếp loại tổ chức đảng, công đoàn, thanh niên trong năm đề nghị khen thưởng.

– Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhà trường và các đoàn thể luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

– Chi bộ đảng và các đoàn thể trong nhà trường luôn nêu cao vai trò chủ động, tiên phong trong các hoạt động của nhà trường, đồng thời vận động mọi thành viên nhà trường thực hiện có hiệu quả các hoạt động dạy học cũng như phong trào thi đua của các cấp.

– Nhà trường có một Chi bộ gồm 06 đảng viên chiếm tỷ lệ 23% tổng số CBVC-NLĐ. Chi bộ sinh hoạt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Nhơn Hội. Trong nhiều năm liền chi bộ nhà trường đạt chi bộ tốt.

– Liên đội nhà trường luôn đạt Liên đội Xuất sắc trong nhiều năm

– Công đoàn nhà trường đạt công đoàn cơ sở vững mạnh

 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

                                                                                              Nguyễn Chánh Uyên

 

2019-11-12T09:17:12+00:00